Image

Why consumers care

آیا مشتاق به استفاده از غذای سالم با فن آوری فرای لو هستید؟

برای بسیاری از ما، خوردن غذاهای سرخ شده بسیار لذت بخش است. بنابراین ترجیح می دهیم غذاهای سرخ شده خوشمزه ای بخوریم که کالری و چربی کمتری داشته باشد. و همچنین غذاهایی که خوش رنگ تر، تردترو سالم تر باشند. و البته آکریل آمید کمتری داشته باشند

 با نصب فن آوری جدید فرای لو در سرخ کن ها، پیوند های شیمیایی موالکول ها جدا شده و اکسیداسیون روغن کاهش یافته و در نتیجه غذا بطور طبیعی بجای جذب روغن آن را دفع می کند و این امر باعث می شود که غذا در دمای پایین تری طبخ شود.نتیجتا آکریل آمید کاهش یافته و غذا خوش رنگ تر، تردتر و سالم تر بوده و چرب کمتری را جذب خواهد کرد

در بررسی های به عمل آمده بسیاری از مشتریان تفاوت غذاهایی که با فن آوری جدید فرای لو سرخ شده و غذاهایی که بدون این فن آوری  سرخ شده بودند را به روشنی دریافته بودند. مشتریان از طعم، تردی، خوش رنگ بودن و خوش طعم بودن غذا بعد از استفاده از این فن آوری احساس رضایت بیشتری می کردند

غذاهایی که با استفاده از فرای لو سرخ می شوند تردتر و سالم تر بوده و طعم بهتری دارند

توصیه ما بر این است که رستوران هایی را انتخاب نمایید که از این فن آوری استفاده می نمایند. مسلما به لوگوی فرای لو و گواهی استفاده از این محصول در رستوران دقت نمایید.

 اگر رستوران مورد نظر شما از فن آوری فرای لو استفاده نمی کند می توانید مدیریت رستوران را به استفاده از این فن آوری و در نتیجه تهیه غذای سالم تر ترغیب نمایید.

~ Corporate News ~

Frylow Case Study - Patrizio Restaurant

Bazargostaran Mavara Iranian Paya Co., ( BMIP)

Office Number: +985136092847
No.85, 2nd Floor, Between 15th and 17th Jalal Al Ahmad BLVD, Mashhad, Iran
Mr.Reza Kashizadeh: +989155113561
Mr.Seyed Reza Nassaj Karimi: +989155082990
Email: info@iranagri.org